آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

 

اطلاعیه و اعلامیه های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

اطلاعیه شماره  225

چشمان ندا به دنبال صبح آزادی ایران

19 کشته و دهها زخمی در حمله نیروهای دولتی به مردم در روز شنبه 30 خرداد 1388 در تهران

blood 001 koshteh

Textfeld:   

  چشمان ندا به دنبال صبح آزادی ایران

شهادت ندا، ندای رشادت و پیروزی ایرانی

133006430683ef73c61979d   

225/2009    

  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

ابتدای صفحه | بازگشت

 

 

bllood2

 4

Textfeld:  
 

 

all rights reserved @ Bashariat