یی | ی | یی | ی |

 

به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر 

ی ʐ

 

001.jpg 006.jpg 009.jpg  003.jpg

 015.jpg 002.jpg 008.jpg

موضوع و سخنرانان:
                   الهه آریانپور، عضو کانون دفاع حقوق بشر در ایران

ایران و بحران های اجتماعی در ایران

جهانگیر گلزار، عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی در تبعید

آینده ایران با حکومت احمدی نژاد ؟

زمان : 15 دسامبر 2007 ساعت 1400
مکان :آلمان، برمن لاگرهاوس ، دفتر نمایندگی در برمن

مسئول جلسه : فرزانه مهدی بیگی                                             

خیر مقدم و خوش آمد گوئی توسط  خانم فرزانه مهدی بیگی                                                    1  
اعلام آغاز بکار کتابخانه تخصصی  برمن                                                                           1
سحنرانی خانم الهه آریانپور       ایران و بحران های اجتماعی در ایران                                      1 2 3      
سخنرانی آقای جهانگیر گلزار ،   آینده ایران با حکومت احمدی نژاد ؟                                       1 2 3 4 5 6
پرسش و اظهار نظر توسط حاضرین در جلسه                                                                      1 2 3
پاسخ خانم آریانپور به پرسش های حاضرین در جلسه                                                           1 2
پاسخ آقای گلزار به پرسش های حاضرین در جلسه                                                              1 2 3 4
پرسش های حاضرین مرحله دوم                                                                                     1
پاسخ آقای گلزار به پرسش های حاضرین در جلسه                                                             1 2

سخنرانی ، بحث و گفتگو

به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر

 

ایران و بحران های اجتماعی

سخنرانان:

الهه آریانپور، عضو کانون دفاع حقوق بشر در ایران

ایران و بحران های اجتماعی در ایران

جهانگیر گلزار، عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی در تبعید

آینده ایران با حکومت احمدی نژاد ؟

 

معرفی و آغاز به کار کتابخانه تخصصی حقوق بشر در برمن

www.hrketab.blogfa.com

 

زمان:.15.12.2007  ساعت 14: الی17:00

مکان: دفتر نمایندگی برمن در ساختمان لاگرهاوس طبقه سوم

C/O Kulturzentrum Lagerhaus

Schild Straße 12-19

28203 Bremen

 

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران-نمایندگی برمن

 

ی | Ґ

 

 

all rights reserved @ Bashariat