کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفخات 14 تا 19

صفجات 20 به بعد

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 46   

در این شماره می خوانید

1- گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران آذر ماه 1384                               3

2 ـ  حقوق بشر و نقش  مردم                                 گلزار                             8

3 ـ گزارش کنگره کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  تنظیم : محمد پریوش         11

4 ـ گزارش جلسه ماهیانه کانون - شاخه برمن               12

5 - گزارش عملکرد سه ماهه شاخه لر- لدنبورگ       تنظیم : حسین رضی          12

6 ـ  گزارش مراسم روز جهانی حقوق بشر                تنظیم : مهناز سواحلی       13

7 . جلسه ماه دسامبر کانون شاخه لر الدنبورک       تنظیم : حسین رضی          17

8  . گزارش جلسه ماهیانه کانون - شاخه گوس لار     تنظیم : آرمین افرازی        17

9 .  صورت جلسه ماه نوامبر شاخه لر الدنبورک     تنظیم : مهدی پدران          17

10 . نمره  فساد مالی مسئولان دولتی و سیاسی کشور تنظیم :       20

11 . تظاهرات در دفاع از حقوق بشر، در شهر کارلز روحه آلمان علی مشکاتی    20

12 . حقوق ملت ایران چیست؟ ...                           سید علیرضا ریون           20

13 . محسنی اژه‌ای:از تفتیش عقاید تا وزیر اطلاعات؟ حسین رضی                     22

14 . زنگ خطر!                                                 مهدی پدران                    23

15 . دین راه رستگاری انسانها یا ابزار حکومت                                            24

16 . حقوق ادیان در رژیم ایران                              اسماعیل عنایت اصل         24

17 . این زنگی مست                                                                               25

18 . گزارش ماه دسامبر نمایندگی آیشفلدز                اسماعیل عنایت اصل         25

19 . کار به دست نا اهل سپردن خطاست                   امیر خزائی                     26

20 . اعتصاب کارگران شرکت واحد و مسائل حاشیه .  ناصر بشیری                   26

21 .  مجلس، دولت و بازار بورس                                                              27

22 . سمینار بررسی موضوع مهاجرین و بهره کشی    علی مشکاتی                  27

23 . اعتصاب کارگران شايسته بيشترين حمايت است   عباس جلالی                   28

24 . ايران در وضعيت تعادل ناپايدار                        سید محسن سمیعی           28

25 . توضیحی بر مقاله نگاهی به نقض حقوقی ...       صادق ( پیمان ) فیروزمند   29

26 . لیست اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی   کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 29

27 . اطلاعیه های فعالین در ماه آذر                                                               31

برگشت