کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 19

صفحات 20 تا 27

 

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید بشریت

 

بایگانی 61   

در این شماره می خوانید


1. گزارش ماهانه ( بهمن ماه 1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران            3

 2. نگاهی اجمالی به وضعیت نقض حقوق زنان در ایران                                 9

3 .  گزارش یازدهمین جلسه هیئت اجرائی و  ...        مهدی گازرانی فراهانی       9

4 . گزارش جلسه سخنرانی 4 فوریه در هانوفر          سعید سیادتی                   10

5 . گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی آیشفلد                  امیر حسین بهادری           12

6 . گزارش جلسه نمایندگی الدنبورگ لر ...             کیانوش مرادی                 13

7 . گزارش تصویری میز کتاب در شهر الدنبورگ      وحید محمد تقی نژاد          13

 8 . جلسه برمن نمایش فیلم زن زیادی                       سعید بروجردی آذر           14

9 . گزارش جلسه ماهیانه شاخه هانوفر                    رقیه اصغری شاهدهی       14

10 . گزارش میز کتاب در شهر هام                        شهاب سبحانی                 15

11. هشت مارس روز جهانی زن                           حسیـن رضـی                  15

12. کودک آزاری (2)                                          اعظم لحنی                     16

13.حقارت زنان                                                 مژده پورمحمودی             17

14. مرثیه اعدام                                                  فرزانه مهدی بیگی            17

15. روز دانشجو را زنده نگاه داریم                         امیر هودجی                   18

16. بقا به هر بها                                                 اسماعیل عنایت اصل       18

17. جهالت مطلقه ولایت ، تیشه ای بر ریشه              رقیه اصغری شاهدهی      19

18 . بیا و با ما بخوان!                                         سوسن احمدگلی               19

19. نفی قوانین اعدام                                             سعید بروجردی آذر        20

20 . نابودی نسل جوان به دست روحانیون               سیامک قزوینه                20

21 . احضار و صدور حکم برای 80 فعال دانشجویی  فرشاد یزدی مهریزی                21

22 . اطلاعیه های کانون برای ماه مارس                                                    23

برگشت