آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 146

 

فهرست مطالب  

02 fehrest 146.jpg

هیئت تحریریه:

منوچهر شفائی، سارا منظری

 

همکاران در این شماره:

 امور حقوق بشر: انسیه حنیف نژاد

طرح روی جلد  و صفحه آرائی: سارا منظری

ویرایش: ناهید سجادی

چاپ و توزیع: رضا زارعی  rezazarei@yahoo.com

 

 آدرس:

VVMIran e.V. : Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Postfach: 52 42

30052 Hannover  / Germany

Tel.: +49 163 261 12 57

Email: info@bashariyat.org     -    mahnameh@bashariyat.org         
Webwww.bashariyat.org

 توضیحات
1 .این ماهنامه ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد که زیرنظر مستقیم هیئت رئیسه کانون، و با همکاری سردبیر و هیئت تحریریه، منتشر میشود.
2 .هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.
3 .با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.
4 . با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسندگان آنان است و بیایانگر دیدگاه کانون نمی باشد.

بشریت

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزادیخواه و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر (بشرح زیر) و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ  به:

1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

2- برابری حقوق زنان و مردان

3-جدایی دین از دولت

4- حقوق ادیان، ملل و اقوام ایرانی

و اقدامات زیر را  در دستور کار خود قرار داده است .

 1- افشای رژیم جمهوری اسلامی و ارتجاع در همه زمینه ها

2- تشکیل جلسات سخنرانی وتظاهرات و شرکت در تظاهرات همسو

3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر

4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همکام هم باشیم .

ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat