کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

 فراخوان کنگره دوم سال 2007 در الدنبورک

همکار محترم

به اطلاع جنابعالی و نمایندگی محترم شما میرساند:

نمایندگی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شاخه الدنبورگ-لر میزبان شما همکاران عزیز برای برگزاری دومین جلسه کنگره سال 2007 کانون در تاریخ  03.06.2007 و از ساعت  12 الی 17 بعدازظهر در این شهر میباشد.

بدینوسیله از شما و تمامی همکاران و اعضاء کانون در آن نمایندگی محترم صمیمانه برای حضور در این کنگره و شرکت در تصمیم گیری های ضروری کانون دعوت به عمل میاورد .

موارد پیش بینی شده برای کنگره

1-     گزارش هیت رئیسه کانون

2-     گزارش مسئول امور اداری - مالی

3-     رسیدگی عملکرد وتمدید ادامه فعالیت نمایندگی های کانون (هامبورگ برمن)

4-     گزارش کمیته ها و ماهنامه بشریت توسط مسئولین

5-     گزارش عملکرد سه ماهه نمایندگی های کانون

بازدید از نمایشگاه نقاشی خانم مژده پورمحمودی

بازدید از نمایشگاه عکس که توسط نمایندگی الدنبورک تهیه شده است

استراحت به مدت 20 دقیقه

1.      نشست مستقل و جداگانه مسئولین کمیته ها و ماهنامه با اعضایشان برای تقسیم کار و یارگیری و برنامه ریزی برای آینده

2.      برگزاری انتخابات برای تعیین مسئولین جدید  کمیته های زنان و کودک و نوجوان  

3.      مطرح و شنیدن مشکلات و درخواست های اعضا

4.      پاسخگوئی، بررسی و رسیدگی به مشکلات و پیشنهادات مطرح شده در بند 3 

یادآوری اینکه :

1-      لیست وضعیت مالی شاخه مطابق فرم مالی ارسال شده به ایمیل نمایندگی ها را همراه بیاورید.

2-      لیست اسامی اعضای خود را به همراه کلیه مشخصات آنها طبق فرم ارسال شده از قبل را به همراه بیاورید.( در هر کنگره ارائه لیست جدید الزامیست)

3-      لازم است که نمایندگی ها و مسئولین کمیته ها گزارش عملکرد ماهیانه خود را تایپ شده و یا دستنویس همراه آورده و به منشی جلسه ارائه دهند.

4-      از مسئولین نمایندگی ها درخواست دارد که اعضا خود را نسبت به بندهای 3 و 4 راهنمائی نمایند .

آدرس محل برگزاری:  دانشگاه الدنبورگ . ساختمان شماره A1 طبقه همکف اتاق شماره 6

 در ضمن دوستان عزیز میتوانند با اتوبوسهای شماره 306 و 310 از ایستگاه راه آهن به محل برگزاری کنگره تشریف بیاورند.

اتوبوس شماره 306 :

حرکت از ایستگاه راه آهن به طرف دانشگاه  ساعت  11.15 و برگشت از دانشگاه به ایستگاه راه آهن ساعت  17.34

اتوبوس شماره 310 :

حرکت از ایستگاه راه آهن به طرف دانشگاه  ساعت  11.38 و برگشت از دانشگاه به ایستگاه راه آهن ساعت 17.19 و 17.49

 

نمایندگی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی الدنبورگ - لر

برگشت