کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

VVMIran Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

 

8 ژوئن روز جهانی کودکان قربانیان تجاوز

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی هانوفر برگزار میکند:
 
سخنرانی، بحث و گفتگو


موضوع جلسه:

حقوق کودک در ایران


 سخنرانان:

آقای جهانگیر گلزار: عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت

حق و منزلت کودک در خانواده


              منوچهر شفائی:  از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


وضعیت کودک ایرانی در اجتماع
 

زمان: 17.06.2007  ساعت 15:00 الی 18:00
مکان:
آلمان، هانوفر، دفتر نمایندگی در هانوفر


C/O Kulturzentrum IIK
Zur Bettfedernfabrik 1
Hannover 30451
 

هماهنگ کننده:  ناصر ودودی  0163 20 777 42
 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی هانوفر 

 

برگشت