کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

VVMIran Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

سخنرانی ، بحث و گفتگو

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به بهانه روز جهانی صلح جلسه سخنرانی در شهر اولدنبورک برگزار می کند 

آقای نریمان بویر احمدی: از زندانیان سیاسی دهه 60

خاطرات زندان در دهه 60

 

خانم فرزانه مهدی بیگی: از فعال حقوق بشر

ایران و صلح

 

آقای جهانگیر گلزار: عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی

قدرت خودکامه، ستم گستر است زیرا :

 

 

زمان: یکشنبه 23 سپتامبر 2007 ساعت 13.00 الی 17.00

مکان: آلمان، اولدنبورک

هماهنگ کننده:

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

برگشت