کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 19

صفحات 20 تا 27

 

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید بشریت

 

بایگانی 59   

در این شماره می خوانید

1 ..گزارش آذر 1385نقض گسترده وبرنامه ریزی شده حقوق بشردرايران          3

2. مجازات اعدام درایران                                     علی رضاجباری{آذرنگ} 8

3. گزارش کنگره دسامبر 2006                            تهیه: ناصر ودودی           12

4. گزارش جلسه ماهیانه فرایبرگ (زاکسن)              محسن فردوس                 13

5 . گزارش ماهیانه نمایندگی هانوفر ماه12               ناصر ودودی                   14

6. گزارش ماهیانه نمایندگی زاکسن ماه11                زیبا مرادی عجم               14

7. گزارش ماه نوامبر 2006 نمایندگی آیشفلد              امیر حسین بهادری           14

8. گزارشی کوتاه نقض خقوق بشر (بمناسبت10  دسامبر روز جهانی حقوق بشر) 15

9. حکومت اسلامی وکودک آزاری  (1)                   اعظم لحنی                      16

9. حقوق زن در ايران اسلامی= خشونت                   وفا سياحي                     16

10. شایسته ترین رئیس جمهور نظام و آمران قتلها      بهرام رخشان                  17

11 . سنگسار فجیع ترین مجازات جنسی به دستور اسلام  مهدی پدران                18

12 . زن، در قوانین ایران                                     لیلا سبحانی                    19

13 . زندانیان سیاسی را فراموش نکنیم                    نازنین مویدی                  19

 

برگشت