آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 163

 

پشت جلد 31 تا 47 18 تا 31 11 تا 17 صفحه 3  تا 10 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

1 . گزارش ها

گزارش نقض حقوق بشرتوسط جمهوری اسلامی ایران  فرزان نایب غریب           4   

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان شهریور                مریم مرادی              5

گزارش آماری نقض حقوق زنان درشهریور ماه 94     فاطمه تابع بردبار             9

گزارش گروه اینترنتی سپتامبر 2015                         محمد حسین بیداروند      10

نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در شهریور 94               شهریار ایازی            11

گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان 21 سپتامبر               زینب قنبری             13

جلسه ماهانه نمايندگی های هانوفر و اولدنبورگ - برمن     مریم پورحسینی         17

گزارش نشست داخلی نمایندگی کلن                              سهیلا مرادی             23

گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی گیسن                            فاطمه قنبری             25

گزارش جلسه داخلی‌ نمایندگی اشتوتگارت                      شهرام مسعودوزیری   28

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس در سپتامبر                مهدی برنو           31

گزارشی از دو رویداد جانبی سودویند در سی امین نشست شورای حقوق بشر

                                         تهیه گزارش : لیدا شهابی و احمد کاظمی زاده     35

جایزه حقوق بشری رها                                                مهدی برنو          37

2 . مقالات

افزایش اعدام ها در جمهوری اسلامی                               شهرام مسعود وزیری 37

نیست انسانیت به تسبیح و نماز و ریش                                             رضا امیری                   38

تجاوز، ابزاری برای شکنجه در زندان های ایران                             فریبا ضیایی                   38

خمینی، جام زهری برای ایران                                                       زینب قنبری                    39

لکه‌های نفتی‌                                                                               نادر زندی                       40

چرا سکوت ؟!!                                                                           جمشیدغلامی سیاوزان    40

آنچه حقیقت نبود ....                                                                     تقی صیاد                      41

علم، در زندان  و جهل، آزاد!؟                                                       مریم مرادی                    42

عدالت، برابری، آزادی                                                                موسوی                         43

"خانه عفت" یا فاحشه خانه ای از نوع آخوندی؟!                              فاطمه قنبری                   44

کنیز (بخش دوم)                                                                          ندا امین                          44

اولین زندان در ایران                                                                   محمدرضا برزگر                46

قوم کرد و قدمت تاریخی بسیار دور در سرزمین ایران                       جمیله بدیرخانی               47

 

  ابتدای صفحه | بازگشت

all rights reserved @ Bashariat