کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 8

صفحات 9 تا 13

صفخات 14 تا 19

صفجات 20 به بعد

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید بشریت

بایگانی 40   

در این شماره می خوانید

 1- گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران  خرداد       1384                               3

2 ـ  صورت جلسه مجمع عمومی کانون                       نصرالله رزمجوئی آیرملوئی     6

3 ـ گزارش جلسه ماهیانه شاخه برمن                                                                 7

4 ـ گزارش جلسه ماهیانه شاخه براکه برمن هافن             نازنین مویدی                 8

5 ـ  گزارش جلسه ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ــ شاخه فردن در تاریخ 14 یونی 2005                                                                  سعید رسولی                  8                         

6 ـ  امروز هوا خوری آزاد شده . عجب !                           مینا بگوهی                   9

7 . تجاوز مضاعف بيت رهبرى به حق راى مردم                 سعید رسولی                  10

8 ـ گزارش تصویری از آخیم                                          محمد خزینه دارلو           11

9 . زنان؟ و اسلام                                                       کسری بیجاری                11

10 . وجود مقام ولایت فقیه ، بهترین تکیه گاه                      رخشنده خسروی            12

11 . فروش سئوالات کنکورهم لکه  ننگ دیگری ...                                               13

12 . کانون مدافعان حقوق بشر طی بیانیه ای ...                  مژگان آزاد                     13

13 . بمب اتم یا ...                                                                                          14

14 . انتخابات فرمایشی یا...                                                                             14

15 . مروری بر عملکرد 16 ساله، علی خامنه ای...            علی رضا ریون               15

16 . گوشه ای از ماحصل نزدیک ربع قرن حکومت...          سپیده کاوه ئی                18

17 . پرده آخر                                                           سید محسن سمیعی            19

18 . با این انتصاب ولایت فقیه، اوضاع  سختی ...             عباس جلالی                    19

19 . 27 خرداد روز انتخاب نمایشی ریاست جمهوری          شاهرخ الیاسی                20

20 . استراتژی عقب نشینی سیاسی                                  امیرهودجی                   20

21 .  به یاد 18 تیر 1378                                             امیر خزائی                    21

22 . نگاهی به گفته های اول انقلاب ملاها و وضع ...         رملا ابراهیمی                21

23 . پيامدهاي انتخاب احمدی نژاد                                   شهروز کاوه ئی              22

24 . صورت جلسه ماهیانه کانون ( آنابرگ )                     محمد رضا عباس زاده     22

25 . مبارز زنان در زیر حجاب سیاه                      طیبه شیرزادی                          23

 

برگشت