کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 12

صفخات 13 تا 19

صفجات 20 به بعد

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید بشریت

 

بایگانی 42   

در این شماره می خوانید

1- گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران  مرداد ماه 1384                           3

2 ـ  صورت جلسه مجمع عمومی کانون         نصرالله رزمجوئی آیرملوئی              8

3 ـ گزارش جلسه ماهیانه شاخه فردن                      سید محسن سمیعی            9

4 ـ آپارتاید جنسی                                                سعید بروجردی آذر           10

5 ـ  زنان ایرانی و کابوس طلاق                                                                11

6 ـ  آشتی ملی                                                    رضا داوری                    11

7 . زن ؟ اسلام زن ؟ و جمهوری اسلامی                                                12

8  . با نام و یاد او                                               حمید بیات                       12

9 .  صورت جلسه کانون شاخه الدنبورگ لر           مهدی پدران                    13

10 . گزارش ماهیانه (شاخه آنابرگ)در ماه آگوست     کسری بیجاری                 13

11 . انتخابات                                         محمد رضا عباس زاده دربان          14

12 . پتیگرو خواهان گسست دولت جدید ...                                              14

13 . رابطۀ "حقوق بشر" و "دموکراسی"               افسر ملکی نیکو              15

14 . گذری در سرزمین فراموش شده ( کرد ستان )     امیر هودجی                    16

15 . گزارش جلسه عمومی کانون - شاخه برمن        رضا داوری                    16

16 . تهدید داخلی خیلی خطرناکتر از تهدید غربیها        هفسپ مانوکیان               17

17 . صورت جلسه ماهیانه کانون -  شاخه هانور       محمد قهرمانی                 17

18 . دهمین جلسه کانون (شاخه برمن هافن - براکه)  نازنین مویدی                  18

19 . درماندگی نظام ضد بشری جمهوری اسلامی و ... مهدی پدران                    18

20 . تركيب كابينه احمدى نژاد:دولت نظامى...            طیبه شیرزادی                19

21 .  فرستاده تام الاختیار سازمان ملل در اقدامی ...   عادل حمودی                   20

22 . شوانه خودزنی کرده بود!!!؟                            اقدس جوادپور                 21

23 . آزادی انتخاب مذهب                                      محمد پریوش                   21

25 . نام عزيزان ما را از صفحات تاريخ حذف نكنيد!    عباس جلالی                   22

26 . اطلاعیه شماره 62 کانون در رابطه با کردستان                                      23

27 . ترجمه آلمانی بیانیه  تظاهرات برمن                                                     24

برگشت