کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفخات 14 تا 19

صفجات 20 به بعد

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 45   

در این شماره می خوانید

1- گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران  آبان ماه 1384                              3

2 ـ  گزارش جلسه عمومی کانون شاخه برمن      نصرالله رزمجوئی آیرملوئی        7

3 ـ گزارشی از شرکت اعضای کانون شاخه کلن در ... عبدالرضا محمودی             7

4 ـ گزارش  تظاهرات و جلسه /  شاخه هانوفر           اسماعیل عنایت                 8

5 - گزارش جلسه براکه - برمن هافن                      نازنین موئیدی                   8

6 ـ  گزارش جلسه ماهانه کانون شاخه اولدنبورگ - لر    مهدی پدران                  9

7 . وقتی آب سربالا میرود قورباغه ابوعطا می خواند  یوسفعلی ظاهری زاوه         9

8  . ضعف عقاید دینی مردم منتجه عملکرد منادیان ...            10

9 .  بدتر از ايدز                                                  سعید بروجردی                11

10 . انتصابات جدید رئیس جمهور به دانشگاهها ...     سید محسن سمیعی           11

11 . ستارخان در 25 آبان ماه 1293 شمسی دور ...   موسی ارشاد                   12

12 . رسوايي بزرگ رژيم آخوندي درعراق                هفسپ مانوکیان               13

13 . دولت احمدی نژاد اصلاحات را گامی به عقب ...   امیر هودجی                    13

14 . رياست جمهوری احمدی نژاد، پيش زمينه ها ...   ناصر بشیری                   14

15 . فردا که آفتاب حقيقت شود پديد...                      امیر رضا نیلچیان             15

16 . حقوق زنان حقوق بشر است                                                              15

17 . براستی هدف ما چیست ؟                                مهناز سواحلی                16

18 . حقوق بشر و ایران                                                            16

19 . رابطۀ "حقوق بشر" و "دموکراسی"               افسر ملکی نیکو             17

20 . آزادی انتخاب مذهب                                      محمد پریوش                  18

21 .  تاریخچه احقاق حقوق زنان توسط سازمان ملل                                     18

22 . ام‌القراء شیعه یا دارالمجانین؟                         تهیه از :عباس جلالی       19

23 . ایران مذاکرات هسته ای را از سر بگیرد تا ...    مجید مادالو                    19

برگشت