کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفخات 14 تا 19

صفجات 20 به بعد

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 48   

در این شماره می خوانید

 

1- گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران بهمن ماه 1384                            3

2 ـ  شدت فرار سرمايه ها                                     خلیل رئیسی فرد               7

3 ـ گزارش میز کتاب و تظاهرات ایستاده سالروز 22بهمن الدنبورگ-لر

            حسـین رضـی                  9

4 ـ حقوق بشر مسئله ملی و اصلی ايرانيان است        سید محسن سمیعی           9

5 - گزارش مجمع عمومی کانون برمن همراه با سخنرانی و نمایش فیلم مستند     10

6 ـ  آیا انرژی هسته ای حق مسلم ماست؟                 رضا داوری                     10

7 . هدف خلقت و پدیده زشت دین فروشی                                                      11

8  . بحران هسته ای موجی برای سوار شدن فاشیسم                                     11

9 . روز زن و مشکلات لاینحل زنان                                                           12

10 . باید که آزادی و آزادگی حکفرما باشد                نازنین مویدی                  13

11 "مبارزه با جمهوری اسلامی و احقاق حقوق زنان"حسین رضی                   13

12. رفسنجانی و تاریخچه ننگین او                        محمد رضا طاهری             14

13 . بن لادن ایران                                              مهدی پدران                    15

14 . حکومت بنام دین                                                                              15

15 . ای مگس ، عرصه سيمرغ نه جولانگه توست     موسی ارشاد                   16

16 . زن در حکومت آخوندی                                  سعید بروجردی                16

17 . ساخت بمب اتمی بسیارنزدیک است                   مینا بگوهی                     17

18 . نگاهی به عملکرد انجمن دفاع از حقوق زندانیان سید علیرضا ریون            18

19 . حربه آشوب و بحران را از رژيم اسلامی ايران   ناصر بشیری                   19

20 . ایران و ایرانی به پا خاسته اند من و تو ما شدیم  محمد حسن ذوالقدر           20

21 اعتراض بر عليه کاريکاتورها ؟ با قمه و تبر!       پرستو جلالی                   21

22 . آزمون آلهی                                                یوسفعلی ظاهری زاوه        22

23 . حقوق بشر و مشروعيت نظام هاي سياسي         محمد متین                      22

24 . نگاهی کوتاه به تاریخ اتم و انرژی هسته ای       احمد امیری                    23

برگشت