کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 19

صفحات 20 تا 27

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 51   

در این شماره می خوانید

1  گزارش ماهانه ( اردیبهشت 1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران         3

2 . گزارش دومین نشست هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران     مهدی پدران                 9

3 . گزارش همایش روز جهانی خانواده- هانوفر          مهناز سواحلی                  10

4 . گزارش ماه مه -  نمایندگی الدنبورگ  لر             حسین رضی                  11

5 . گزارش ماه مارس کلن- دویسبورگ                   ملوک کمره                    12

6 . گزارش ماه مارس- کیل                                       حمید بیات                    12

7 . گزارش میز کتاب شاخه مونستر                      شهاب سبحانی                  12

8 .  گزارش میز کتاب شهر رنیتلن                         احمد امیری                     13

9 . گزارش میز کتاب و تظاهرات ایستاده             فرشاد یزدی مهریزی              13

10 . گزارش میز کتاب شهر رنیتلن              رقیه اصغری شاهدمی                 14

11 . حقوق کودک ونوجوان در ایران                       الهه آریانپور                 14  

12 . وضعیت خانواده در جمهوری اسلامی                 مهناز سواحلی                 17

13 . ارزش گذاري کارخانگي زنان                          نگین پوردلیر                   19

14 . چگونه میشود حقوق بشر را در ایران اجرا کرد؟   یوسفعلی ظاهری زاوه        19

15 . قصه های در آور وطن                                   اسماعیل عنایت اصل         21

16 . آخوندها و رجال سیاسی ایران...                      محمد حسن ذولقدر              21

17 . احترام متقابل                                                حمید بیات                       22

18 . آیا دنیا از بی عدالتی ها بی اطلاع است؟              لیلا مظاهری                   22

19. آیا فقط انرژی هسته ای حق مسلم ماست؟                                               23

20 . گناه خلقت                                                     اعظم لحنی                     24        

21 . احمدی نژاد و حضور زنان در ورزشگاه ها        محمد هادی پور دلیر          24

22 . نقض حقوق اقلیت های مذهبی توسط رژیم           امیر هودجی                    24

23 . ملا ها و آینده ایران                                                                         25

24 . انکار هولوکاست و جنگ طلبی رژیم                 رضا داوری                    25

25 . گزارشات تصویری روز جهانی کارگر در شهر برمن خلیل رئیسی فرد         26

برگشت