کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 20

صفحات 21 تا 27

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 54   

در این شماره می خوانید

. گزارش نقض حقوق بشر ماهانه تیر ماه 1385  در ايران                                3

2 . گزارش جلسه سخنرانی و بحث و گفتگو روز 30 Juni   مهناز سواحلی            8

3 . گزارش کمیته ادیان در کنگره یونی برمن                صادق فیروزمند            14 

4 . گزارش جلسه هیات نظارت و برنامه ریزی در 2 یولی مهدی پدران                14

5 . گزارش جلسه ماه یولی شاخه هانوفر                    مهناز سواحلی                  17

6 . گزارش فعالیت ماه یولی نمایندگی ترکیه                سعيد احمدگلی                  18

7 . گزارش ماهیانه ماه یولی شاخه فرایبرگ               محسن فردوس                 18

8 . گزارش جلسه ماهیانه شاخه گسلارـ                     محمد حسن ذوالقدر            18

9 . گزارش جلسه ماهیانه شاخه لر / الدنبورگ            خلیل رئیسی فرد               19

10. آموزش و پرورش در حکومت ولایت فقیه            رضا داوری                    19

11. کشتار تابستان67 با فتوای خمینی                       حسین رضی                   20

12. تجزیه طلب کیست ؟                                       موسی ارشاد                   21

13. اصلاح یا فساد؟                                             محمود دائی                    21

14. ارزش زن در ادیان آسمانی                               مهناز سواحلی                  22

15. زندگی خصـوصی در جمهوری اسلامی               مهدی زمانی تهرانی          23

16. هویت ملی خود را فراموش نکنیم ( قسمت سوم )    شهاب سبحانی                  24

17. نگاهی به درون                                             اسماعیل عنایت اصل          24

18. ضرب وشتم جوانان به بهانه بدحجابی                  مهناز سواحلی                  25

19. جنگ و مصیبتی بنام انرژی هسته ای                  عباس جلالی .                  26

20. رژیم آخوندی ، رژیم  ضد ایرانی                       فرشید کیانپور                  26

21. مگر نمی گوئید معلمی شغل انبیا است ؟                رقیه اصغری شاهدهی       27

22. تقسیم بندی جهانی  قسمت دوم                            امیرهودجی                     27

23. برای اجرا و رعايت حقوق بشر پافشاری و تلاش   نازنین مویدی                  27.

برگشت