کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 19

صفحات 20 تا 27

 

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 62   

در این شماره می خوانید

1. گزارش ماهانه ( اسفند ماه 1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران               3

2. اولین کنگره سالیانه کانون در سال 2007 در برمن مژده پورمحمودی             10

3 .  گزارش جلسه ماهیانه فوریه نمایندگی آیشفلد         امیرحسین بهادری             13

4 . گزارش میز کتاب آیشفلد                                  اسماعیل عنایت اصل         13

5 . گزارش جلسه ماهیانه فوریه 2007 نمایندگی زاکسن سیامک قزوینه               14

6 . گزارش ماه مارس 2007 نمایندگی الدنبورگ-لر    وفا سیاحی                      14

7 . خلاصه عملکرد سه ماهه نمایندگی هانوفر            رقیه اصغری شاهدهی       15

 8 . گزارش ماهیانه نمایندگی هامبورگ فوریه 2007   محمود ظفری                  15

9 . گزارش روز جهانی زن 8 مارس 2007 درهانوفر وفا سیاحی                      16

10 . گزارش میز کتاب در برمن                            رضا داوری                    17

11. اسلام                                                         حمید حافظی                    18

12. بررسی جایگاه زنان اقلیتهای دینی                    محمود سلیمی                   19

13. جام های زهرآلود                                        اسماعیل عنایت اصل         19

14. مناقشه هسته ای                                           امیر هودجی                    20

15. خشونت، عنصر حیاتی جمهوری اسلامی            افروز غلامباشیان             20

16. سرکوب در ایران اسلامی                               اکبر بشارتی                    21

17. خاور میانه در تلاطم                                     سعید بروجردی آذر           22

18 . مبارزه علیه خشونت و تبعیض جنسی               رقیه اصغری شاهدهی       22

19. جنگ قدرت                                                فرزانه مهدی بیگی            23

20 . سال نو بر همه شما مبارک باد                        مهدی پدران                    23

21 حق زنان در ایران                                         طاهره محمدی                     24

22 . هشت مارس روز جهانی زن                          حسیـن رضـی                  24

23 . هر دم از این باغ بری میرسد                          یدالله مرادی                     25

24 . حقوق بشر اسلامي چيست؟                            مهدی پدران                     26

25 . هیولای فقر در حکومت ملایان                        وحید  محمد تقی نژاد          27

26 . نه اينك وقت آرميدن است                               على سورى                     28

برگشت