آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 170

 

پشت جلد 38 تا 43 32 تا 37 23 تا 31 12 تا 22 صفحه 3  تا 11 صفحه 2 روی جلد

 

فهرست مطالب   

گزارش نقض حقوق کودک در فروردین1395               فرهاد نصیری       3   

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی فروردین 1395 جمیله بدیرخانی       6

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان فروردین 1395        كاويانی                 7

گزارش نقض حقوق هنر منـدان در فروردین 1395      بهروز خسروی   8      

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در اسفند1394 بهروز خسروی      8

گزارش کمیته دفاع از حقوق محیط زیست          نادر زندی                         9

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان        مریم مرادی             9

31 مین نشست شورای حقوق بشر در مورد ایران  نادر زندی و رضا امیری 12

گزارش نشست ماهانه نمايندگي كلن                          مسعود نقلي             12

جلسه مشترک کمیته اقوام و نمایندگی مالزی                جمیله بدیرخانی        16

گزارش جلسه سخنرانی ماهنامه نمایندگی گیسن           سمیه مهربانی          19

گزارش ماهانه نمایندگی هانوفر و الدنبورگ                نازی نیکویی سلیم     23

گزارش جلسه نمایندگی پاکستان 2 اپریل2016            عبدالخالق امیری       30

جلسه ماهانه نمایندگی‌ سوئیس ۱۰ آپریل                     رضا امیری           32

مرگ انسانیت                                         سروده :  رضا امیری        37

بررسی موقعیت ومعضلات زنان و ...                      پریسا حسین پور      38

اهل سنّت و مشکلات آنها در ایران                           محمد هادی زارع      38

نگاهی بر وضعیت پناهندگان در یونان                       سپیده صفری         39

ﺻﺪﺍﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺑﺎﺷﯿﻢ : سهیل عربی ...               مهدی موسوی         40

دردی که هر روز عمیق تر بر پیکرمان جاریست.        منصور سیفی        40

کاریکاتور، به مناسبت روز جهانی مطبوعات  سیدمیثم سیدحسینی               41

معضلات بی توجهی به نیمه برابر جامعه                   مونیکا قریشی         42

گزارش گروه اینترنتی کانون آپریل 2016                  محمد حسین بیداروند 43

 

 

  ابتدای صفحه | بازگشت

all rights reserved @ Bashariat