آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 174

 

پشت جلد   27 تا 31 21 تا 27 11 تا 20 صفحه 3  تا 10 صفحه 2 روی جلد

 

فهرست مطالب   

گزارش گروه اینترنتی کانون مرداد 1395                     محمد حسین بیدارو    03

 گزارش نقض حقوق زنان در مرداد ماه ۱۳۹۵              سمیه مهربانی          04

گزارش نقض حقوق هنر منــدان در مرداد ماه 1395       بهروز خسروی        06

گزارش جلسه ی داخلی کمیته ی دفاع از حقوق زنان        پریسا حسین پور       07

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان             حمیدرضا تقی پور      09

گزارش جلسه مشترک اشتوتگارت و کمیته هنر              اشکان صادقی           11

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی مازی                            مریم مرادی             13

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی کلن                              مسعود نقلی              16

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان                         عابده کدخدائی           20

جلسه داخلی‌ نمایندگی هانوفر                                    سیمی مسکینی          21

گزارش ماهانه جلسه نمایندگی گیسن                            فریبا ضیائی           24

گزارش نمایندگیهای مازی و یونان                             نیما کاظمی نژاد        27

گزارش اولین نشست داخلی نمایندگی های دانمارک و نروژ بهناز جهان بین         29

مشکلات پیروان سایر ادیان و مذاهب در دوره روحانی     جعفر فردکریمی        29

ترک ها را با طرحی نو براندازیم.                              منصور سیفی           30

زن و معضل اسیدپاشی در ایران                                لیدا شهابی              30

دریای خزر روزت مبارک                                       علی شعبانزاده         31

خواب غفلت                                                        رضا امیری           31

ورود پناهنده ممنوع!!!؟                                          وحید ترابیان زاده      31

 

 

  ابتدای صفحه | بازگشت

all rights reserved @ Bashariat