آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 179

 

پشت جلد 41 تا 47 32 تا 40 23 تا 31 13 تا 22 صفحه 3  تا 12 صفحه 2 روی جلد

 

فهرست مطالب   

گزارش گروه اینترنتی کانون دی 1395                        محمد حسین بیداروند    03

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دی 1395           مهناز احمدی ، محمد ابوطالبی      03

گزارش آماری نقض حقوق کودکان و نوجوانان دی 1395 درسا دره شوری        06

گزارش کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو دی 1395       الیه رحمانی           09

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان دی 1395                  كاويانی                   13

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان دی 1395                       بهروز خسروی         14

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر 17 دسامبر2016     علی میرزایی            14

گزارش نشست ماهانه ي نمايندگي نورد راين وستفالن دسامبر مسعود نقلی            17

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه                                     مهدی گلسفیدی          19

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان ژانویه 2017         عابده کدخدایی           22

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی‌ سوئیس ژانویه ۲۰۱۷           هادی زارع             23

گزارش جلسه ی سخنرانی مشترک دفاع از کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی ترکیه ژانویه 2017                                            بهروز خسروی         29

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر 7 ژانویه 2017       حسین بیداروند         32

گزارش نشست ماهانه ي نمايندگي نورد راين وستفالن ژانویه مسعود نقلی            36

گزارش کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی16 ژانویه   شاهرخ نجاتی            37

اگر اندیشیدن جرم است،ما هم مجرمیم.(قسمت اول)           شیرین مسعودی جاوید 41

لیست جدید کتاب های منتشر شده در کتابخانه کانون          بهروزخسروی          43

بررسی زیست محیطی طرح انتقال آب دریای خزر و خلیج فارس به فلات مرکزی ایران

 دکتر زهرا ارزجانی   43

منشور حقوق شهروندی                                           رضا امیری              45

عاشورای خونین که توسط آقای خامنه‌ای رقم خورد          مهدی برنو              45

مهاجرت و مشکلات افغان ها در ایران ( قسمت دوم )        جعفر فرد کریمی        46

در عاشورای  ۸۸ چه گذشت ؟                                               محمدجوادکاظمی ...       46

شهر پر اوازه بم سيزده سال پس از زلزله                           احسان زندی        47

  ابتدای صفحه | بازگشت

all rights reserved @ Bashariat