آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 181

 

پشت جلد   33 تا 47 22 تا 32 13 تا 22 صفحه 3  تا 12 صفحه 2 روی جلد

 

فهرست مطالب   

گزارش گروه اینترنتی کانون اسفند 1395                                       محمدحسین بیداروند       03
گزارش آماری و نمودار نقض حقوق اقوام اسفند 95             محمد ابوطالبی،  مهناز احمدی       03
گزارش آماری نقض حقوق کودکان و نوجوانان در اسفند                   درسا دره شوری          06                     
 گزارش آماری نقض حقوق هنرمندان در اسفند 1395                    بهروز خسروی             10
 گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست در اسفند                           نادر زندی                     10
گزارش جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش                           مریم مرادی                  11
گزارش آماری و نمودار نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ماه  دلارام دره شوری              11  
گزارش برنامه رادیویی دریچه ای رو به آگاهی دراسفند  مریم مرادی، مریم پور حسینی          12
گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان اسفند 1395                      بهروز خسروی            13  
گزارش نقض حقوق زنان در اسفند ماه ۱۳۹۵                                 سمیه مهربانی               13
جلسه ماهانه نمایندگی بادن ووتمبرگ در 24 فوریه                         محمد رضا نیک خواه        16
گزارش جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 2مارس 2017                       جمشید غلامی سیاوزان 18
گزارش جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 3 مارس 2017        عابده کدخدایی               20
گزارش جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن4 مارس 2017                  محمدحسین بیداروند        22                 
 گزارش جلسه ی مشترک سخنرانی کمیته دفاع ازحقوق هنر وهنرمندان و نمایندگی ترکیه  ده مارس 2017                                                                             

بهروز خسروی               25                                                                                       
گزارش نشست نمايندگي نورد راين وستفالن  در١١ مارس                مسعود نقلي                28    
 گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 11 مارس              جمشید غلامی سیاوزان 30 
گزارش ماهانه جلسه نمایندگی سوئیس ۱۲ مارس ۲۰۱۷                افسانه ملکی                 33
گزارش جلسه ی نمایندگی ترکیه پروین اعتصامی  15 مارس            مرضیه بردبار               38
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 25 مارچ 2017                 جمشید غلامی سیاوزان 40
سانسور خبری و دلایل آن در ایران                                               نسرین مایلی                 43
زنان کارآفرینوبازار مردانه ی کار                                                دکتر زهراارزجانی       44
شعار ۳۷ ساله؛ آزادی زنانه حق مسلم ماست'                                 جواد کاظمی میرکی     45
چرا خانم ها حق ورود به استادیوم های ورزشی را ندارند؟               کامران آسمانی کیا         45

بازار داغ معاملات پروفایل مشترکین اپراتورهای تلفن همراه      مازیار ملائی برزی             46
تولد دوباره (دلنوشته)                                                                زرین تاج الیاسی           46
حقوق از بین رفته ی کودکان ایرانی                                              مهدی موسوی               46
کارت منزلت                                                                             کامران آسمانی نیا          47
من ایرانی هستم!نقض حقوق بشر در ایران!                                     رضا (ا یلیا ) صابری     47

  ابتدای صفحه | بازگشت

all rights reserved @ Bashariat