کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 19

صفحات 20 تا 23

 مطالب آلمانی

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 50   

در این شماره می خوانید

1 . گزارش ماهانه ( فروردین 1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران           3

2 . صورت جلسه 8 آپریل هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران       مهدی پدران                 7

3 . گزارش ماهیانه مارس 2006 نمایندگی آیسفلد         تنظیم : امیر عباس جلودار   8

4 . گزارش ماهیانه آپریل 2006 نمایندگی الدنبورگ لرحسین رضی                  9

5 . گزارش ماهیانه آپریل 2006 نمایندگی برمن           تنظیم : رضا داوری          9

6 . گزارش ماهیانه آپریل شاخه اوزنابوروک کلوپنبورگ       تنظیم:مهناز ریون  10

7 . راه دستیابی به استقلال                                                                        10

8 . بیائید جنایتکاران و جنایت پرستان را بهتر بشناسیم  یوسفعلی ظاهری زاوه        11

9 . عوامل از هم پاشیدگی خانواده در جمهوری اسلامی  مهناز سواحلی                 12

10 . چه بگویم ؟                                                  اسماعیل عنایت اصل         12

11 . حقوق کارگران در رژیم جهل و جور جمهوری اسلامی       رضا داوری        13

12 . هويت ملي خود را فراموش نكنيم  بخش دوم          شهاب سبحانی                 14

13 . حقوق از دست رفته زنان ایرانی                       شعله میر قرائی               14

14 . حقوق کارگران در رژیم جهل و جور جمهوری اسلامی       رضا داوری        15

15 . جایگاه زنان در جمهوری اسلامی                      رقیه اصغری شاهدهی       15

16 . پيرامون کتاب "ستيز و مدارا، ضد حکومت اسلامی... سیدعلیرضا ریون        16

17 . مصاحبه ای!؟ با روح الله خمینی                       الهه آریانپور                    17

18 . ایدئولوژی شـیطان                                         صـادق(پیـمان)فیـروزمنـد    18

19 . مجمع تشخيص مصلحت ناظر بر قوای سه گانه ايران شد محمدهادی پوردلیر    19

20 . چند کلام حرف حساب                                    احمد امیری                     20

21 . انرژی هسته ای چماقی بر سر مردم                   سعید بروجردی آذر           20

22 . جنگ پنهان جهان با جمهوری اسلامی                مینا بگویی                      20

23 . موج سازى و موج سواری سياسى                    خلیل رئیسی فرد               21

24 . اشاعه خرافات و انشقاق دردفاع از ظهور امام زمان !نگین پور دلیر              23

برگشت