کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 19

صفحات 20 تا 27

 

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 58   

در این شماره می خوانید

1 . .گزارش آبان 1385نقض گسترده وبرنامه ریزی شده حقوق بشردرايران         3

2. گزارش ماه اکتبر 2006 نمایندگی هانوفر              سید سعید سیادتی              10

3. گزارش جلسه سخنرانی12 نوامبر 2006 هانوفر     الهه آریانپور                    11

4. گزارش جلسه ماهانه نمایندگی اولدنبرگ لر            وفا سیاحی                      13

5. زندانی سیاسی، گروگان رژیم                            امید رفیعی                      14

6. واژه مبارزه                                                 مژده پورمحمودی             14

7. آزادی، دمکراسی، برابری                                حسین عابدینی بیرق          14

8. به مناسبت هجدهمین سالگرد قتل عام زندانیان ...     زیبا مرادی عجم               15

9. زن ایرانی و حقوق آن                                      بهرام رخشان                   15

10. برده داری مدرن در حکومت اسلامی                 لیلا سبحانی                     16

11. دوباره سرما، دوباره مرگ کارتن خوابها !!        اعظم لحنی                     17

12. فقر اقتصادی در ایران و عواقب اجتماعی آن        نازنین مویدی                  18

13. برای آگاهی خامنه ای مدعی جانشینی خدا در زمینمهدی گازرانی فراهانی        19

14. وبلاگ نویسان را از یاد نبریم                          رضا داوری                    20

15. آخرین راه                                                   اسماعیل عنایت اصل         21

16. کمبود فضاهای آموزشی و مانور ذوالفقار            سید سعید سیادتی              22

17. عشق یعـنی...                                              علی سوری                     24

برگشت