کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .
 

 

روی جلد

صفحه 2

صفحات 3 تا 7

صفحات 8 تا 13

صفحات 14 تا 19

صفحات 20 تا 27

 

پشت جلد

 

پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 63   

در این شماره می خوانید

1.      خلاصه گزارش ماهانه (فروردین 86) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران                                                                                محمدحسن ذوالقدر             3

2. گزارش هشتمین جلسه هیات اجرائی و هیات نظارت و برنامه ریزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران :                                                              مهدی پدران                           13

3 .  گزارش جلسه ماهانه نمایندگی الدنبورگ-لر ...       وفا سیاحی                    14

4 . گزارش جلسه ماه مارس نمایندگی آیشفلد              اسماعیل عنایت اصل         15

5 . رودررویی آشکار مردم با رژیم                        امیر اسدیان                     16

6 . توهم فرق اسلام واقعی با اسلام آخوندی               محمود ظفری                  17

7 . "نویدی برای فردای روشن"                             محمود سلیمی                   19

 8 . فریاد از قعر                                                 اسماعیل عنایت اصلی        19

9 . معلمین:معیشت، منزلت، حق مسلم ماست.             رقیه اصغری شاهدهی       20

10 . زنان مبارز ایران                                        نازنین  مویدی                  20

11. فاجعه مرگ دلخراش 9 پناهجوی ایرانی ...         اکبر بشارتی                    21

12. برگهای زرد پاییزی                                      طاهره محمدی                 21

13. نفت و بخشش های دولت                               وحید رشادی                   22

14. حقوق زن در اسلام                                       لیلا سبحانی                     23

15. اطلاعیه 103 کانون                                                                         23

16. اطلاعیه 102 کانون                                                                         24

برگشت