آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 182

 

پشت جلد 49 تا 63 33 تا 48 24 تا 32 13 تا 23 صفحه 3  تا 12 صفحه 2 روی جلد

 

فهرست مطالب   

گزارش  نقض حقوق محیط زیست در فروردین  96               نادر زندی                 03

گزارش آماری و نمودار نقض حقوق اقوام فروردین 96          مهناز احمدی                  04

گزارش گروه اینترنتی کانون اسفند 1395                               مازیار برزی ملائی        08

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه             احمد هاشمی نژاد              09

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان فروردین ۱۳۹۶        مصطفی خداکرمی ، نیما حسابیان  10

گزارشآماری نقض حقوق کودکان و نوجوانان در فروردین 96     فرهاد نصیری            11

گزارش نقض حقوق زنان در فروردین ماه ۱۳۹۶                         سمیه مهربانی             12

گزارش آماری نقض حقوق هنرمندان در اسفند 1395                      بهروز خسروی          13

گزارش جلسه ی سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و 7 آپریل          مرضیه بردبار            13

گزارش جلسه ماهانه کمیته دفاع از محیط زیست در 8 آپریل             جمشیدغلامی سیاوزان 18

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۷ آپریل حمید رضا تبریزی          21

گزارش نشست کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی آپریل          مسعود نقلی                24

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 آپریل          حمید رضا تبریزی       28

گزارش جلسه ی سخنرانی نمایندگی بادن – وورتمبرگ 16 مارس     بهروز خسروی          30

گزارش نشست نمايندگي نورد راین وستفالن هشتم آپریل 2017         مسعود نقلي                32

گزارش  جلسه ماهانه نمایندگی سوییس نهم آپریل                            محمد هادی زارع        33

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی بادن ووتمبرگ در 21 آپریل              محمدرضا نیکخواه      37

گزارش جلسه ماهانه نمايندگى نيدرزاكسن 8  آپريل 2017               بيتا اسدپور                 39

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 21 آپریل 2017                    جمشیدغلامی سیاوزان 42

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن در تاریخ 16 آپریل               فریبا ضیائی               46

گزارش جلسه ی ماهیانه ی نمایندگی اتریش 30 مارس                     زرین تاج الیاسی         49

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی مالزی4 اپریل 2017                       جمشیدغلامی سیاوزان 55

عوامل آلودگی محیط زیست                                                        مهدی موسوی            58

و مین همچنان قربانی میگیرد                                                      محمدهادی زارع         59

پدیده کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن                              احمد کاظمی زاده        60

احمدی نژاد مردی که مورد تایید خامنه ای بود ...                             آذر رنجبر                  60

انتخابات ریاست جمهوری  به شیوه جمهوری اسلامی                      لیدا اشجعی                61

روز جهانی خانواده                                                                   شراره تقی پور           63

 

  ابتدای صفحه | بازگشت

all rights reserved @ Bashariat