آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 172

 

پشت جلد 49 تا 59 36 تا 48 23 تا 35 14 تا 22 صفحه 3  تا 13 صفحه 2 روی جلد

 

فهرست مطالب   

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل در خرداد ماه     جمیله بدیرخانی ، سپیده صفری     3     

گزارش نقض حقوق زنان در  خرداد ماه 1395                سمیه مهربانی           4

گزارش نقض حقوق کودک در خرداد ماه ۹۵                  فرهاد نصیری           6

 گزارش نقض حقوق پیروان ادیان خرداد 1395              كاويانی                 9  

گزارش ماهیانه محیط زیست در خرداد ماه ۱۳۹۵             نادر زندی              10

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 مای    جمشید غلامی سیاوزان10

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل 6 جون   جمشید غلامی سیاوزان 12

گزارش نشست کمیته دفاع از حقوق زنان                       مسعود نقلی              14

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 11 جون   جمشید غلامی سیاوزان 17

سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و مورخ 17 یونی        امیر صابرپور           18

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی سوئد 27 مای                   کبری الیاسی             21

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر 4 یونی 2016         پریسا حسین پور       23

گزارش سخنرانی جلسه مشترک نمایندگیهای مالزی، یونان، پاکستان در یونی 2016      جمشید غلامی سیاوزان                32

گزارش سخنرانی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 4 جون     عبدالخالق امیری        34

گزارش ماهانه جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس  ۱۵ یونی       رضا امیری            36

گزارشی میز اعتراضی نمایندگی سوئیس در21 می          نیما حسابیان            39

گزارش جلسه مشترک نمایندگیهای مالزی،یونان 4 جون     جمشید غلامی سیاوزان 40

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس،  یکشنبه ۱۲ یونی   احمد کاظمی زاده        42

گزارش جلسه مشترک نمایندگیهای مالزی و یونان 1 ژوئن جمشید غلامی سیاوزان 48

گزارش میز کتاب نمایندگی سوئیس، ، ۲۵ یونی ۲۰۱۶      هادی زارع               49

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی گیسن 22 مای                  فریبا ضیائی            51

گزارش میز کتاب نمایندگی سوئیس شنبه، 4 یونی 2016  وحید بردانی            53

دست آوردهای 37 ساله استقرار جمهوری اسلامی ایران     پریسا حسین پور       55

جهل وتعصب                                                       الهه رمضانی           56

اعتصاب غذای زندانیان                                            محمدرضا برزگر         57

کولبران خسته از وعده هاي تدبير واميد                         احسان فتاحی           57

خودکشی در ایران                                                  سیما حب وطن         58

گزارش گروه اینترنتی کانون آپریل 2016                     محمد حسین بیداروند     59

 

  ابتدای صفحه | بازگشت

all rights reserved @ Bashariat